superior

La Federació Catalana d'Hípica treballa, dia a dia, per tal d'aconseguir una hípica de qualitat per a tothom a Catalunya i a nivell dels països europeus, on l'Hípica és un factor econòmic de primer ordre.
 
La Federació és una entitat privada, d'utilitat pública, d'interès cívic i social, sense ànim de lucre. Estem constituïts per associacions, clubs, agrupacions esportives i també per esportistes, entrenadors i tècnics. Figura inscrita al Registre d'Entitats de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya amb el nº 01428.

superior2

NOTICIES DESTACADES

Nivells de Galops exigibles durant 2018

  • Published in

logo galopes rfheA partir del 1 de juny de 2014, va entrar en vigor la nova normativa referent a Galops per competicions Territorials. A partir d’aquesta data, tots els genets i amazones que desitgin participar en competició territorial necessitaran tenir els següents nivells de Galops. 

 

Doma Clàssica


En Benjamins i Nivell AP, serà obligatori el Galop 1.
En Alevins, Infantils, Nivell 1 i Nivell 2, serà obligatori el Galop 2.
En Juvenils 0* i Nivell 3, serà obligatori el Galop 3.
En Juvenils, YR i Nivell 4, serà obligatori el Galop 4.
En Adults i Nivell 5 en endavant, serà obligatori el Galop 5 Doma.

CCE


En Benjamins, Alevins i Iniciació, serà obligatori el Galop 3.
En Infantils i Promoció, serà obligatori el Galop 4.
En Juvenils i categoria 0*, serà obligatori el Galop 5 de CCE.
En Joves Genets, Adults i categoria 1*, serà obligatori el Galop 6 de CCE.

Salt


En 0,60 m., serà necessari el Galop 1.
En 0.80 m., serà necessari el Galop 2.
En 0.90 m., serà necessari el Galop 2.
En 1.00 m., serà necessari el Galop 3.
En 1.10 m., serà necessari el Galop 4. 
En 1.20 m., serà necessari el Galop 4 amb Opció Salt.
En 1.30 m., serà necessari el Galop 6 de Salt.

 

Ponis


En Ponis A1, serà necessari el Galop 2.
En Ponis A2, serà necessari el Galop 1.

En Ponis B1, serà necessari el Galop 3.
En Ponis B2, serà necessari el Galop 2.

En Ponis C1, serà necessari el Galop 3.
En Ponis C2, serà necessari el Galop 2.

En Ponis D1, serà necessari el Galop 4 Opció Salt o Galop 5 de Salt.
En Ponis D2, serà necessari el Galop 3.
En Ponis D-GP, serà necessari el Galop 5 de Salt.

 

Alta Escola


En Benjamins i Alevins, serà necessari el Galop 1.
En Infantils i Critèrium, serà necessari el Galop 2.
En Juvenils, serà necessari el Galop 3.
En Adults, serà necessari el Galop 4.

 

Doma Vaquera


En Benjamins, Alevins , Infantils, i Debutants, serà necessari el Galop 1
En Juvenils, serà necessari el Galop 3.
En Adults, serà necessari el Galop 4.

 

Horseball

Poussins es necessari galop 3

Resta categoríes galop 4

 

Raid


En Promoció 40, no caldrà tenir galops.
En Promoció 60, serà necessari el Galop 2.
En proves 0*, serà necessari el Galop 4.
La resta de proves, es mantindrà l’exigència fixada per la RFHE.

Els majors de 18 anys poden examinar-se directament del galop 4 comú i homologar l'opció de raid en el seu galop 4 comú en acabar dues proves, un 40 i un 60, 
demanant-ho al Departamento de Galopes de la RFHE. La gestió es gratuïta. 
Els menors de 18 anys han d'examinar-se dels successius galops comuns.

 

Enganxes

El Llimonera, serà necessari el Galop 1.
En Troncs, serà necessari el Galop 2.
En Quartes, serà necessari el Galop 3.

 

Paraeqüestre

En Grau 1A, Grau 1B i Grau II, serà necessari el Galop 1.
En Grau III, serà necessari el Galop 2.
En Grau IV, serà necessari el Galop 3.

 

TREC

En la categoria de Ponis TREC i benjamins, serà necessari el Galop 1
En la categoria de Alevins serà necessari el Galop 2

En la categoria d’Infantils, serà necessari el Galop 3
En la categoria Juvenils serà necessari el Galop 3.

Fins a categoria 1*, serà necessari el Galop 4 Opció o Galop 5 de TREC.
Fins a categoria 2*, serà necessari el Galop 6 de TREC.
Fins a categoria 3* o superior, serà necessari el Galop 7 de TREC.

En quant a les competicions de caràcter NACIONAL, la normativa continua sent la mateixa que existia fins aquests moments. 

Clubs Federació Catalana Hípica

 

La Federació Catalana d'Hípica dóna suport en totes les activitats organitzades pels Clubs que estan federats. Els Clubs Esportius reconeguts per la Federació Catalana d'Hípica podran tenir la consideració de Club Federat Reconegut per la RFHE als efectes del Reglament de Club Federat Reconegut per la RFHE, sempre que realitzin, o puguin fer, competicions o activitats de caràcter oficial i àmbit estatal i reuneixin els requisits que en aquesta norma es desenvolupen.

Llegeix més

ENTITATS COL·LABORADORES

generalitat esporcat unio 

                entitat fei fde

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI