superior

La Federació Catalana d'Hípica treballa, dia a dia, per tal d'aconseguir una hípica de qualitat per a tothom a Catalunya i a nivell dels països europeus, on l'Hípica és un factor econòmic de primer ordre.
 
La Federació és una entitat privada, d'utilitat pública, d'interès cívic i social, sense ànim de lucre. Estem constituïts per associacions, clubs, agrupacions esportives i també per esportistes, entrenadors i tècnics. Figura inscrita al Registre d'Entitats de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya amb el nº 01428.

superior2

NOTICIES DESTACADES

Obligatorietat de tenir els papers dels cavalls en regla

  • Published in

tvd.ldEn aquests moments hi ha un procés infecciós de Rinoneumonitis fora de les nostres fronteres, i per tant, aprofitem per recordar-vos la obligatorietat d’anar a totes les competicions territorials, nacionals o internacionals amb la documentació dels cavalls en regla.

D’acord amb els nostres Estatuts, l’article nº 9 relatiu a “Llicències” diu:  La llicencia esportiva té per objecte acreditar la pràctica de l’activitat física o la competició .

Tots els esportistes, tècnics, jutges i cavalls han de tenir obligatòriament en vigor la llicència federativa expedida per la Federació Catalana d'Hípica per poder participar en competicions de caràcter autonòmic federat a Catalunya.

Respecte al cavall, aquest ha d'estar al corrent del pagament de la llicència Anual Cavallar ( LAC) i disposar de la “Targeta de Validació Esportiva “, en vigor, i per que això sigui vàlid, :

    • La “Targeta de Validació Esportiva “, en vigor., acompanyarà sempre al passaport de Raça o al Passaport DIE.
    • Els cavalls han de dur les vacunes al dia, si no, seran sancionats i no podran participar en la competició.

Així mateix aprofitem per recordar als clubs i comitès organitzadors de concursos, territorials, nacionals i internacionals, de la obligatorietat de recollir tota la documentació a l’arribada dels cavalls, i de revisar-la.

Vacuna obligatòria: Influenza Equina

Nota sobre la Vacunació d'Influenza equina:

La vacunació contra la influença equina començarà amb una dosis. La segona dosi haurà d’injectar-se després de 21 dies i abans dels 92 dies de la primera.

Les dosis de record s'injectaran cada 6 mesos (+ _ 21 dies). (No s'ha de vacunar dins el termini de 7 dies abans d’un concurs).

L'incompliment d'aquesta norma podrà ser sancionat.

Quan el retard entre una dosi i la següent sigui superior a 1 any, s'haurà de seguir la pauta de primera vacunació.

Aconsellable: - Vacunar de Tètanus i Rinoneumonitis, encara que no són obligatòries

 

Clubs Federació Catalana Hípica

 

La Federació Catalana d'Hípica dóna suport en totes les activitats organitzades pels Clubs que estan federats. Els Clubs Esportius reconeguts per la Federació Catalana d'Hípica podran tenir la consideració de Club Federat Reconegut per la RFHE als efectes del Reglament de Club Federat Reconegut per la RFHE, sempre que realitzin, o puguin fer, competicions o activitats de caràcter oficial i àmbit estatal i reuneixin els requisits que en aquesta norma es desenvolupen.

Llegeix més

ENTITATS COL·LABORADORES

generalitat esporcat unio 

                entitat fei fde

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI