superior

La Federació Catalana d'Hípica treballa, dia a dia, per tal d'aconseguir una hípica de qualitat per a tothom a Catalunya i a nivell dels països europeus, on l'Hípica és un factor econòmic de primer ordre.
 
La Federació és una entitat privada, d'utilitat pública, d'interès cívic i social, sense ànim de lucre. Estem constituïts per associacions, clubs, agrupacions esportives i també per esportistes, entrenadors i tècnics. Figura inscrita al Registre d'Entitats de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya amb el nº 01428.

superior2

NOTICIES DESTACADES

Es convoca l’Assemblea General Ordinaria de la FCH

  • Published in

Logo FCH Color bueno pequeñoLa Federació Catalana d’Hípica informa que, de conformitat amb el que disposen els nostres Estatuts i per acord de la Junta Directiva, es convoca Assemblea General Ordinària que es celebrarà el proper dilluns 2 de juliol de 2018

 

L’Assemblea tindrà lloc  a la seu de la Federació , Rambla Guipúscoa 23-25 de Barcelona, a l’aula de la 1era planta, a les 18.30h en primera convocatòria i 19.00h en segona, per tal de tractar els següents punts:

 ORDRE DEL DIA: 

  1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del President de la FCH
  2. Formació de la llista d’assistents i nomenament d’interventors
  3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
  4. Aprovació Tancament - Auditoria 2017
  5. Aprovació Memòria Esportiva 2017
  6. Informació de la decisió de la Junta Directiva envers el foment i formació de jutges, així com la revisió dels galops.  Recordatori comitès organitzadors compliment normativa.
  7. Precs i preguntes

A continuació us posem els link on podreu trobar la documentació a tractar:

Memòria Esportiva 2017:  http://www.federacio-catalana-hipica.cat/federacio/memoria-esportiva.html

Auditoria 2017: http://www.federacio-catalana-hipica.cat/federacio/auditoria-externa.html

Acta de l'assemblea 20 de desembre 2017: Acta

Clubs Federació Catalana Hípica

 

La Federació Catalana d'Hípica dóna suport en totes les activitats organitzades pels Clubs que estan federats. Els Clubs Esportius reconeguts per la Federació Catalana d'Hípica podran tenir la consideració de Club Federat Reconegut per la RFHE als efectes del Reglament de Club Federat Reconegut per la RFHE, sempre que realitzin, o puguin fer, competicions o activitats de caràcter oficial i àmbit estatal i reuneixin els requisits que en aquesta norma es desenvolupen.

Llegeix més

ENTITATS COL·LABORADORES

generalitat esporcat unio 

                entitat fei fde

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI