filet dor

superior

La Federació Catalana d'Hípica treballa, dia a dia, per tal d'aconseguir una hípica de qualitat per a tothom a Catalunya i a nivell dels països europeus, on l'Hípica és un factor econòmic de primer ordre.
 
La Federació és una entitat privada, d'utilitat pública, d'interès cívic i social, sense ànim de lucre. Estem constituïts per associacions, clubs, agrupacions esportives i també per esportistes, entrenadors i tècnics. Figura inscrita al Registre d'Entitats de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya amb el nº 01428.

 

SUBHASTA POLTRES

NOTICIES DESTACADES

Nova gestió de Traçabilitat Equina

  • Published in

Triptico transpEl dia 10 de desembre, a la Facultat de veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, va tenir lloc la presentació de la nova gestió de traçabilitat equina.

Aquesta gestió s'anirà posant en funcionament durant el 2020 amb certa flexibilitat. Qualsevol dubte al respecte s'ha de consultar a la Oficina Comarcal del DARP (Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca)

A continuació fem un petit resum de la presentació:

La llei que parla de la traçabilitat del bestiar durant la seva vida es va fer l'any 2010 i par la seva aplicació i control, s’han creat una sèrie de registres per poder identificar els animals (RIIA), saber on es troben en cada moment (REGA), i saber els moviment que fan (REMO) i tot això es pot gestionar telemàticament amb un programa que es diu GTR.

RIIA-Registre Identificació Individual d’Animals . En el següent enllaç podeu comprovar si el vostre cavall està donat d’alta.

https://www.mapa.gob.es/app/BuscadorEquidos/Buscador.aspx

REGA- Registre d’explotacions ramaderes. Si tens 1 cavall a casa, has de tramitar amb la Oficina Comarcal del DARP la creació d’una nova explotació ramadera.

REMO - Registre de mobilitat. On queden enregistrat tots els moviments del animals

GTR- Gestió telemàtica ramadera. Portal informàtic per gestionar tot al referent al registres anterior. Has de demanar a la oficina comarcal l’accés. En aquest link pots accedir al portal

https://aplicacions.agricultura.gencat.cat/gtr/equi/AppJava/views/login.xhtml

TME- Targeta moviment equina. Es una targeta personal de cada cavall que permet estar fora de la teva explotació ramadera un màxim de 30 dies. Sols és vàlid per cavalls que surtin i tornin a la mateixa explotació.

Com a propietaris de un cavall s'ha de fer lo següent:

  1. Comprovar que el ULN del cavall estigui donat d’alta al RIIA, si no, anar amb el passaport del cavall a la Oficina Comarcal per que l’inscriguin
  2. Anar a la Oficina Comarcal i demanar que assignin els teus cavalls a la explotació ramadera on estiguin.
  3. Demanar la TME del teu cavall. (sortirà en el 1T 2020). Això ho ha de fer un veterinari autoritzat.

Manera d’actuar com a titulars d’una explotació ramadera (REGA):

  1. Enregistrar tots els moviments dels cavalls de la teva explotació ja sigui dins la teva comunitat com per Espanya. No cal enregistrar les sortides al voltant de l’explotació ramadera.

1- Si tens TME. El enregistrament es fa en el llibre de explotació que tens a casa

2- Si no tens TME el registre es fa mitjançant el portal GTR

 PRESENTACIÓ

Clubs Federació Catalana Hípica

 

La Federació Catalana d'Hípica dóna suport en totes les activitats organitzades pels Clubs que estan federats. Els Clubs Esportius reconeguts per la Federació Catalana d'Hípica podran tenir la consideració de Club Federat Reconegut per la RFHE als efectes del Reglament de Club Federat Reconegut per la RFHE, sempre que realitzin, o puguin fer, competicions o activitats de caràcter oficial i àmbit estatal i reuneixin els requisits que en aquesta norma es desenvolupen.

Llegeix més

ENTITATS COL·LABORADORES

generalitat esporcat unio 

     

 fde segell entitat ètica UFEC imatge color  fei 

  

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI
II ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DEL SECTOR ECUESTRE EN ESPAÑA : Descargar
Toggle Bar