superior

La Federació Catalana d'Hípica treballa, dia a dia, per tal d'aconseguir una hípica de qualitat per a tothom a Catalunya i a nivell dels països europeus, on l'Hípica és un factor econòmic de primer ordre.
 
La Federació és una entitat privada, d'utilitat pública, d'interès cívic i social, sense ànim de lucre. Estem constituïts per associacions, clubs, agrupacions esportives i també per esportistes, entrenadors i tècnics. Figura inscrita al Registre d'Entitats de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya amb el nº 01428.

superior2

NOTICIES DESTACADES

Assemblea General Ordinaria

  • Published in

Logo FCH Color bueno pequeñoDe conformitat amb el que disposen els nostres Estatuts i per acord de la Junta Directiva, es convoca Assemblea General Ordinària que es celebrarà el proper 14 de setembre a les 18.00 h, VIRTUALMENT

 

 

ORDRE DEL DIA: 

  1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del President de la FCH
  2. Formació de la llista d’assistents i nomenament d’interventors
  3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
  4. Aprovació Tancament - Auditoria 2019
  5. Aprovació Memòria Esportiva 2019
  6. Informació al clubs situació COVID19
  7. Precs i preguntes

Us adjuntem els documents a tractar per a la vostra revisió. 

Us enviarem el link per a la connexió a l’Assemblea virtual, amb el recordatori de la sessió que us farem arribar, a principis de setembre.

 Acta Assemblea 13 gener 2020 Memoria Esportiva 2019   Comptes Anuals 2019

 

Clubs Federació Catalana Hípica

 

La Federació Catalana d'Hípica dóna suport en totes les activitats organitzades pels Clubs que estan federats. Els Clubs Esportius reconeguts per la Federació Catalana d'Hípica podran tenir la consideració de Club Federat Reconegut per la RFHE als efectes del Reglament de Club Federat Reconegut per la RFHE, sempre que realitzin, o puguin fer, competicions o activitats de caràcter oficial i àmbit estatal i reuneixin els requisits que en aquesta norma es desenvolupen.

Llegeix més

ENTITATS COL·LABORADORES

generalitat esporcat unio 

                entitat fei fde

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI