filet dor

superior

La Federació Catalana d'Hípica treballa, dia a dia, per tal d'aconseguir una hípica de qualitat per a tothom a Catalunya i a nivell dels països europeus, on l'Hípica és un factor econòmic de primer ordre.
 
La Federació és una entitat privada, d'utilitat pública, d'interès cívic i social, sense ànim de lucre. Estem constituïts per associacions, clubs, agrupacions esportives i també per esportistes, entrenadors i tècnics. Figura inscrita al Registre d'Entitats de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya amb el nº 01428.

 

lligues fch

NOTICIES DESTACADES

Brot de Rinoneumonitis Equina

  • Published in
  • Categoría: Notícies Federació

logo ramaderiaEl Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalit de Catalunya , ha enviat una nota informativa, signada pel Cap de Servei de Prevenció en Salut Animal, referent al brot de rinoneumonitis equina a Godella

 A continuació podeu llegir el text íntegre:

"Us informem que ahir el Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació ens va comunicar la sospita de Rinopneumonitis Equina (HVE-1) a un centre hípic del municipi de Godella (Valencia), on es va celebrar un concurs internacional d’equitació la setmana passada.

 D’acord amb la informació proporcionada, 52 cavalls presents al centre, han desenvolupat simptomatologia: febre, depressió i signes neurològics, produint-se la mort d’un animal. Els serveis veterinaris oficials de la Comunitat de Valencia, han procedit a la immobilització i al reforç de les mesures de bioseguretat a l’explotació, on encara hi ha 150 animals i s’han pres mostres oficials als 52 cavalls que han presentat simptomatologia.

 Per tal de poder localitzar tots els cavalls que van abandonar el centre hípic abans de la immobilització, s’estan realitzant tasques de traçabilitat d’aquests moviments. A data d’avui, s’ha identificat el moviment de 13 animals amb destí a Catalunya. Des del DARP, s’ha informat als titulars d’aquests animals per tal que es prenguin les mesures de bioseguretat necessàries per evitar la difusió de la malaltia. Addicionalment, es realitzarà una visita per part dels SVO als centres hípics de destí d’aquests animals i s’iniciaran els protocols establerts.

 Actualment s’està analitzant si s’han produït altres moviments d’animals amb destí a Catalunya, per tal de poder realitzar les actuacions pertinents.

 Als centres hípics on hagin retornat cavalls que han abandonat la competició abans de la immobilització cal que es prenguin les següents mesures:

 Comunicar-ho als SVO de l’oficina comarcal corresponent amb caràcter d’urgència.

  1. Aïllar als cavalls procedents del centre hípic amb sospita de HVE-1 en boxes, pastures o patis, etc separats de la resta d’animals. El personal que es faci càrrec d’aquests animals cal que utilitzi roba i calçat exclusius.
  2. Netejar i desinfectar el camió o remolc o altres utensilis que hagin estat en contacte amb els animals sospitosos.
  3. Mesurar la temperatura dels animals i fer una valoració clínica del seu estat.
  4. Evitar l’entrada i sortida d’èquids al centre.

Us demanem feu extensiva aquesta informació als vostres socis i altres parts implicades que considereu els pugui ser d’interès, pel seu coneixement i efectes oportuns."

Clubs Federació Catalana Hípica

 

La Federació Catalana d'Hípica dóna suport en totes les activitats organitzades pels Clubs que estan federats. Els Clubs Esportius reconeguts per la Federació Catalana d'Hípica podran tenir la consideració de Club Federat Reconegut per la RFHE als efectes del Reglament de Club Federat Reconegut per la RFHE, sempre que realitzin, o puguin fer, competicions o activitats de caràcter oficial i àmbit estatal i reuneixin els requisits que en aquesta norma es desenvolupen.

Llegeix més

ENTITATS COL·LABORADORES

generalitat esporcat unio 

     

 fde segell entitat ètica UFEC imatge color  fei 

  

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI
II ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DEL SECTOR ECUESTRE EN ESPAÑA : Descargar
Toggle Bar