superior

La Federació Catalana d'Hípica treballa, dia a dia, per tal d'aconseguir una hípica de qualitat per a tothom a Catalunya i a nivell dels països europeus, on l'Hípica és un factor econòmic de primer ordre.
 
La Federació és una entitat privada, d'utilitat pública, d'interès cívic i social, sense ànim de lucre. Estem constituïts per associacions, clubs, agrupacions esportives i també per esportistes, entrenadors i tècnics. Figura inscrita al Registre d'Entitats de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya amb el nº 01428.

superior2

NOTICIES DESTACADES

Formacio

 • Published in
Galops
Què són els Galops? REGLAMENT

galopes

Els Galops són els programes de Formació de Genets i amazones, basat en el Programa de Galops establert per la RFHE i que consta de nou nivells d'aptitud i coneixements de les tècniques de equitació, maneig i cura dels cavalls, en les tres etapes de la formació Esportiva: Iniciació, Perfeccionament i Especialització.

 

Per què he de tenir Galops?

examen de galopes

Tenir Galops, et permetrà establir els nivells de capacitat que tens i et servirà per:
 • Tenir una Formació Teòrica i Pràctica per a la pràctica d'equitació.
 • Obtenir la Llicència de Competició i per tal motiu per participar en competicions de les diferents disciplines.
 • Demostrar mitjançant el document acreditatiu, els teus coneixements hípics.
Què he de fer per obtenir Galops?
diploma
Abans de res, has d'estar en possessió de la Llicència Federativa corresponent a l'any en curs.

Examinar-te en algun Club Federat, Homologat i inscrit el Registre d'Entitats de la Secretaria General d'Esports.

Assegurar-te que els tècnics examinadors estan reconeguts per la RFHE i la FCH, i estan en possessió de la seva Llicència Esportiva corresponent.

 

Quina estructura tenen els Galops?

Actualment, existeixen nou nivells diferents i són els següents:

Galops 1, 2, 3 Comuns

 • Nivell de Formació: Bàsic
 • Examen: en el Club Homologat
 • Examinadors: 1 Tècnic, com a mínim de Nivell I (que podrà ser del propi Club)


 


examen de galopes

 

Galop 4 i 4 Opció Disciplina

 • Nivell de formació: Basic / Iniciació Esportiva.
 • Examen: en el Club Homologat
 • Examinadors: 2 Tècnics amb diploma de Nivell I, com a mínim, un dels quals no podrà ser del Club. En l'examen amb opcions, els tècnics amb credencials de les disciplines examinades.

 

examen de galopes

 

Galop 5 i 6

 • Nivell de formació: Perfeccionament tècnic.
 • Examen: en un Club Homologat
 • Examinadors: 1 Tècnic, com a mínim, de Nivell II (que podrà ser del propi Club)

 


examen de galopes

 

Galop 7

 • Nivell de formació: Alt Rendiment i Especialització.
 • Examen: en un Club Homologat.
 • Examinadors: 2 Tècnics, almenys de Nivell II, un dels quals no podrà ser del propi club, ambos amb les credencials de les disciplines axaminades.

examen de galopes
Galops 8 i 9
 • Procediment de gestió dels galops 8 i 9:
La valoració del historial esportiu s'efectuarà per la Comisió d'Ensenyament de la RFHE mitjançant el seu enviament a traves de la Federació Catalana


examen de galopes
Com es fan els galops per a genets i amazones de la disciplina Paraeqüestre?

Els exàmens dels Galops dels genets i amazones de la disciplina Paraeqüestre es realitzaran segons el Reglament del Programa de Titulacions de Genets de la Real Federació Hípica Espanyola, Programa de Galops. Els examinadors ajustaran l'examen a les capacitats de cada genet o amazona d'acord a la classificació mèdica, perfil i grau, que cada genet haurà de presentar a l'examinador, si pot ser amb anterioritat a la data de realització de l'examen. En el cas que el genet o amazona no disposi de l'esmentada classificació podrà posar-se en contacte amb Teresa Xipell, classificadora mèdica, al email Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  perquè se li indiqui el procediment a seguir per obtenir-la. Els examinadors podran igualment dirigir-se a mateixa adreça de correu per a qualsevol aclariment que precisin.
COM ES CONVALIDEN ELS GALOPS AMB LES TITULACIONS DE TÈCNICS ESPORTIUS?

Segons acord del "Comité Nacional de Técnicos Deportivos" de la RFHE, del 21 de enero de 2017, es convalidarán els següents galops:

"Galope 4: Técnicos que hayan cursado y terminado la formación correspondiente al Ciclo Inicial (incluidas las Prácticas) del Grado Medio de las enseñanzas deportivas de Hípica reguladas en el Real Decreto 933/2010, de 23 de julio, que se acreditará mediante la presentación del Certificado Académico Oficial a que se refiere el artículo 15.4 del RD 1363/2007, de 24 de octubre, cuya clave identificativa deberá constar de los dígitos CA, seguidos del dígitos de la comunidad autónoma conforme a lo establecido en el Anexo IV de la Orden EDC/454/2002, de 23 de febrero a continuación HIHI (consultar la Disposición Adicional Tercera del RD 933/2010). O Certificado de Equivalencia expedido por el Consejo Superior de Deportes

Galope 7 en Doma, Galope 7 en Salto y Galope 7 en Concurso Completo: Técnicos de con Título Oficial de Grado Medio en doma, salto y completo, creado por el RD 933/2010, de 23 de Julio.

Galope 7 en RAID y Galope 7 en TREC: Técnicos de con Título Oficial de Grado Medio en resistencia orientación y turismo ecuestre ,creado por el RD/2010, de 23 de Julio."

Com puc convalidar Galops estrangers?

GALOPS FRANCESOS:


Per poder convalidar els galops francesos, ha d'aportar el diploma emès per la Federació Francesa i fer un ingrés de 25€ per cada galop que volgui convalidar al c/c num. 0049/1893/05/2610259454 de la RFHE. Després ens teniu que enviar per mail copia del ingrés amb els Diplomes per que ho enviem a la RFHE. Recordeu que teniu que tindre la llicencia al dia.
La RFHE només convalida una disciplina, així per exemple si aporteu un Diploma de Doma, Salt i C. Complert. només podeu demanar una modalitat.

ALTRES PAÏSOS:


Per poder convalidar galops d'altres països, haurà de presentar un certificat de la Federació estrangera indicant el nivell de competició del genet i fer un ingrés de 125€ al c/c num. 0049/1893/05/2610259454 de la RFHE.

Després ens teniu que enviar per mail copia del ingrés amb el Certificat de la Federació estrangera per que ho enviem a la RFHE.

Recordeu que heu de tenir la vostra llicència en vigor.

Com puc convalidar el meu historial esportiu?
Amb el nou "Reglamento de Galopes", l'equivalència de galops d'un Historial Esportiu es tracta cas per cas a criteri de la "Comisión de Enseñanza" de la RFHE, que solament ho concedeix en casos excepcionals.

Donat el caràcter subjectiu que això comporta, podeu dirigir-vos directament al departament de galops de la RFHE, exposant el vostre cas i seguir les seves indicacions. 

Recordeu que la vostra llicència ha de estar al dia.

Quin preu tenen els Galops?

El cost total per a l'obtenció de cada galop és la suma de dues quantitats: drets d'examen i taxes federatives
La RFHE estableix un cost màxim per a cada galop i per tant per als drets d'examen.

Destaquem com a novetat la possibilitat d'adquirir un talonari de galops de l'1 al 4 o del 5 al 7, amb un descompte.

Més informació:

Quí pot examinar Galops?


Relació tècnics d'equitació amb l'acreditació d'examinadors de galops.


Model Acta Exàmens de Galops per a Clubs Homologats

 

      Nou model per comunicar a la Federació una convocatòria d'examens de galops:

                   COMUNICACIÓ CONVOCATÒRIA

ACTA EXAMENS DE GALOPS

 QUINS GALOPS ES DEMANEN EN LES COMPETICIONS TERRITORIALS?
 
 GALOPS TERRITORIALS   descargar

Clubs Federació Catalana Hípica

 

La Federació Catalana d'Hípica dóna suport en totes les activitats organitzades pels Clubs que estan federats. Els Clubs Esportius reconeguts per la Federació Catalana d'Hípica podran tenir la consideració de Club Federat Reconegut per la RFHE als efectes del Reglament de Club Federat Reconegut per la RFHE, sempre que realitzin, o puguin fer, competicions o activitats de caràcter oficial i àmbit estatal i reuneixin els requisits que en aquesta norma es desenvolupen.

Llegeix més

ENTITATS COL·LABORADORES

generalitat esporcat unio 

     

 fde segell entitat ètica UFEC imatge color  fei 

  

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI