Assegurances de jutges

 

En compliment del article 152 del Decret 58/2010 de 4 de maig d’Entitats Esportives de Catalunya, tota llicència federativa de genet expedida per la Federació Catalana d’Hípica, inclou una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil.

LA PÒLISSA D'ASSEGURANÇA PER A JUTGES I ÀRBITRES COBREIX EXCLUSIVAMENT ELS ACCIDENTS PRODUÏTS DURANT L'ACOMPLIMENT DE LES SEVES FUNCIONS FEDERATIVES. SI EL JUTGE O ÀRBITRE VOLGUÉS PARTICIPAR COM A COMPETIDOR O PRACTICAR EL TURISME EQÜESTRE, HAURÀ DE TRASPASSAR LA SEVA LLICÈNCIA A COMPETIDOR NACIONAL O TERRITORIAL, ABONANT LA DIFERÈNCIA.

 


COMPANYIA: LLOYD'S

NÚMERO DE PÒLISSA: B1819A230240/241

 
 PARTE ACCIDENT NORMES ACTUACIÓ  RESUM COBERTURES

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI