Events Calendar

By Year By Month By Week Today Jump to month
Events for the week :
02 October 2023 - 08 October 2023
Monday
02 October
  • There are no events on this date
Tuesday
03 October
  • There are no events on this date
Wednesday
04 October
  • There are no events on this date
Thursday
05 October
  • There are no events on this date
Friday
06 October
  • There are no events on this date
Saturday
07 October
Sunday
08 October Galops

 

 QUÈ SON ELS GALOPS?  REGLAMENT  PER QUÈ HE DE TENIR GALOPS?  QUÈ HE DE FER PER OBTENIR GALOPS?

 logo galopes rfhe

Els Galops són els programes de Formació de Genets i amazones, basat en el Programa de Galops establert per la RFHE i que consta de nou nivells d'aptitud i coneixements de les tècniques de equitació, maneig i cura dels cavalls, en les tres etapes de la formació Esportiva: Iniciació, Perfeccionament i Especialització.

 Mes informació:

descargar REGLAMENT DE GALOPS RFHE 2023

examen de galopes

Tenir Galops, et permetrà establir els nivells de capacitat que tens i et servirà per:

Tenir una Formació Teòrica i Pràctica per a la pràctica d'equitació.

Obtenir la Llicència de Competició i per tal motiu per participar en competicions de les diferents disciplines.

Demostrar mitjançant el document acreditatiu, els teus coneixements hípics.

 

diploma

Abans de res, has d'estar en possessió de la Llicència Federativa corresponent a l'any en curs.

Examinar-te en algun Club Federat, Homologat i inscrit el Registre d'Entitats de la Secretaria General d'Esports.

Assegurar-te que els tècnics examinadors estan reconeguts per la RFHE i la FCH, i estan en possessió de la seva Llicència Esportiva corresponent.

 

 QUINA ESTRUCTURA TENEN ELS GALOPS?
     Actualment, existeixen nou nivells diferents i son els següents:
 Galops 1, 2, 3 i 4 comuns  Galops 5 i 6 Galope 7   Galope 8 i 9
 

Nivell de Formació: Bàsic

Examen: en el Club Homologat

Examinadors: 1 Tècnic, com a mínim de Nivell I (que podrà ser del propi Club). Galop 4 comú: 2 Tècnics amb diploma de Nivell I, com a mínim, un dels quals no podrà ser del Club

 

Nivell de formació: Perfeccionament tècnic.

Examen: en un Club Homologat

Examinadors: 1 Tècnic, com a mínim, de Nivell II (que podrà ser del propi Club)

 

Nivell de formació: Alt Rendiment i Especialització.

Examen: en un Club Homologat.

Examinadors: 2 Tècnics, almenys de Nivell II, un dels quals no podrà ser del propi club, ambos amb les credencials de les disciplines examinades.

 

Procediment de gestió dels galops 8 i 9:

La valoració del historial esportiu s'efectuarà per la Comisió d'Ensenyament de la RFHE mitjançant el seu enviament a traves de la Federació Catalana

libr1 libr3 libr4 libr5

 

 COM ES FAN ELS GALOPS PER A GENETS I AMAZONES DE LA DISCIPLINA PARAEQÜESTRE?

 Els exàmens dels Galops dels genets i amazones de la disciplina Paraeqüestre es realitzaran segons el Reglament del Programa de Titulacions de Genets de la Real Federació Hípica Espanyola, Programa de Galops.

Els examinadors ajustaran l'examen a les capacitats de cada genet o amazona d'acord a la classificació mèdica, perfil i grau, que cada genet haurà de presentar a l'examinador, si pot ser amb anterioritat a la data de realització de l'examen. En el cas que el genet o amazona no disposi de l'esmentada classificació mèdica, podrà posar-se en contacte amb la Federació al email tecnic@fchipica.cat perquè se li indiqui el procediment a seguir per obtenir-la. Els examinadors podran igualment dirigir-se a mateixa adreça de correu per a qualsevol aclariment que precisin.

 

COM ES CONVALIDEN ELS GALOPS AMB LES TITULACIONS DE TÈCNICS ESPORTIUS? 
 

Segons acord del "Comité Nacional de Técnicos Deportivos" de la RFHE, del 21 de enero de 2017, es convalidarán els següents galops:

"Galope 4: Técnicos que hayan cursado y terminado la formación correspondiente al Ciclo Inicial (incluidas las Prácticas) del Grado Medio de las enseñanzas deportivas de Hípica reguladas en el Real Decreto 933/2010, de 23 de julio, que se acreditará mediante la presentación del Certificado Académico Oficial a que se refiere el artículo 15.4 del RD 1363/2007, de 24 de octubre, cuya clave identificativa deberá constar de los dígitos CA, seguidos del dígitos de la comunidad autónoma conforme a lo establecido en el Anexo IV de la Orden EDC/454/2002, de 23 de febrero a continuación HIHI (consultar la Disposición Adicional Tercera del RD 933/2010). O Certificado de Equivalencia expedido por el Consejo Superior de Deportes

Galope 7 en Doma, Galope 7 en Salto y Galope 7 en Concurso Completo: Técnicos de con Título Oficial de Grado Medio en doma, salto y completo, creado por el RD 933/2010, de 23 de Julio.

Galope 7 en RAID y Galope 7 en TREC: Técnicos de con Título Oficial de Grado Medio en resistencia orientación y turismo ecuestre ,creado por el RD/2010, de 23 de Julio."

SOL.LICITUD CONVALIDACIONS GALOPS A LA RFHE

 

   COM PUC CONVALIDAR ELS GALOPS ESTRANGERS?

 GALOPS FRANCESOS 


Per poder convalidar els galops francesos, ha d'aportar l' Attestation de diplômes o Diploma emès per la Federació Francesa i fer un ingrés de 25€ per cada galop que volgui convalidar al c/c ES61/0049/1893/05/2610259454 de la RFHE.

Després teniu que enviar-ho per mail copia del ingrés amb els Diplomes a la RFHE (galopes@rfhe.com). Recordeu que heu que tindre la llicencia al dia.

La RFHE només convalida una disciplina, així per exemple si aporteu un Diploma de Doma, Salt i C. Complert. només podeu demanar una modalitat. 

Atestation_de_diplômes_FFE.pdf

 Atestation_de_diplômes_FFE.jpg  diploma_ffe.jpg

 

   ALTRES PAÏSOS 


 Els genets o amazones d'altres nacionalitats que vulguin competir a Espanya se'ls concediran els galops que els correspongui per equivalència esportiva, havent d'acreditar-la mitjançant certificat de la seva Federació Nacional en el qual ha de constar l'autorització per competir i el nivell de competició en el qual ha competit.

Abans d'aquest tràmit han de tenir la llicència corresponent. Tramitar-la aquí

El preu de tramitació i gestió de la Convalidació és de 125 €, que hauran d'abonar-se en el compte del Banc Santander Nº: ÉS 61 0049 1893 05 2610259454 indicant en el concepte Nom i 2 Cognoms i el Galop sol·licitat (Ex. Esteban Sánchez Romero G5Doma)

Una vegada s'estigui en possessió del Certificat de la seva Federació Nacional i del resguard de pagament, s'emplenarà el següent formulari per rebre per correu postal el/els diploma/s acreditatiu/s corresponents.

Si tenen alguna consulta, poden escriure un email a l'adreça galopes@rfhe.com

galops2

COM PUC CONVALIDAR EL MEU HISTORIAL ESPORTIU?


 Amb el nou "Reglamento de Galopes", l'equivalència de galops d'un Historial Esportiu es tracta cas per cas a criteri de la "Comisión de Enseñanza" de la RFHE, que solament ho concedeix en casos excepcionals.

Donat el caràcter subjectiu que això comporta, podeu dirigir-vos directament al departament de galops de la RFHE, exposant el vostre cas i seguir les seves indicacions. 

Recordeu que la vostra llicència ha de estar al dia.

 

galops3

 

 QUIN PREU TENEN ELS GALOPS?  QUI POT EXAMINAR GALOPS?  GALOPS  PER A COMPETICIONS AUTONOMICS

 

El cost total per a l'obtenció de cada galop és la suma de dues quantitats: drets d'examen i taxes federatives
La RFHE estableix un cost màxim per a cada galop i per tant per als drets d'examen.

Destaquem com a novetat la possibilitat d'adquirir un talonari de galops de l'1 al 4 o del 5 al 7, amb un descompte.

Més informació: PREUS EXAMENS GALOPS


Els tècnics què examinan als genets i amazones dins del Programa de Galops, han de estar capacitats per la RFHE. Aquestes capacitacions s'acreditaran obtenint les corresponents Credencials d'Examinador que s'estructuren d'acord amb els tres nivells establerts en les titulacions dels tècnics i les competències respectives dels quals són les següents:

Nivell 1, Credencial I (Iniciació), capacita per examinar els Galops 1 al 4 i 4 opció (Manuals de Galops Comuns, Ponis i Marxes i Manual resumit de Galops 4 opció). Titulació mínima exigida, Tècnic de Nivell I. 

Nivell 2, Credencial T (Tecnificació), capacita per examinar els Galops 5 a 7 (Manuals de Galops de les disciplines. Titulació mínima exigida, Tècnic de Nivell II. 

Nivell 3, Credencial AR (Alt Rendiment), capacita per examinar els Galops (8 a 9, pendents de regulació). Titulació mínima exigida, Tècnic de Nivell III.

RELACIÓ TÈCNICS EXAMINADORS DE GALOPS

 

A partir del 2 de Febrer de 2023, va entrar en vigor la nova normativa referent a Galops per competicions Territorials.

A partir de aquesta data, tots els genets i amazones que desitgin participar en competició territorial necessitaran tenir els següents nivells de Galops:

GALOPS AUTONÒMICS

 

 DESCÀRREGA DE DOCUMENTACIÓ 

 

Calendari propers exàmens de Galops

May 2024
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI