Procediment i condicions per a la convalidació de galops de tècnics esportius

  • Published in

LOGO RFHELa RFHE ha donat a conèixer el procediment i les condicions per a la convalidació de galops de tècnics esportius ateses les diferències en els continguts definitius de cadascun dels mòduls que constitueixen els Currículums aprovats per les diferents autonomies.

A partir del previst en els Reals Decrets que estableixen els ensenyaments mínims per a la obtenció dels diferents títols, en relació al Programa de Galops de la Federació Espanyola.

 

D’aquesta manera, els tècnics titulats podran sol·licitar la convalidació dels galops d’acord amb el següent procediment:

1.- Emplenar el formulari que trobareu a la Web de la RFHE, dins l’apartat Formació i Control de qualitat (Galops o Tècnics).

2.- Adjuntar copia del títol o Títols de Grau Mig corresponent i els programes dels mòduls en els que s’especifiquin els continguts dels Galops de les disciplines cursades i que entre els continguts es trobin els galops que es sol·licitin.

3- Convalidacions màximes possibles:

            Títol en TD en DC, S i CCE – Galop 7 en DC, S i CCE.

            Títol en TD en R, O, TE – Galop 7 en Raid i Trec.

Si voleu més informació podeu trobar tota la informació en aquest enllaç:

Convalidació de Galops

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI