Convocada l’Assemblea General Ordinària FCH

  • Published in

Logo FCH Color bueno pequeñoLa Federació Catalana d’Hípica informa que, de conformitat amb el que disposen els nostres Estatuts i per acord de la Junta Directiva, es convoca Assemblea General Ordinària que es celebrarà el proper dilluns 3 de juny de 2019

L’Assemblea tindrà lloc a la sala de la primera planta de la seu de la Federació (c/Rambla Guipúscoa 23-25, 1º planta)  a les 18:00 h en primera convocatòria i 18:30 h en segona, per tal de tractar els següents punts:

ORDRE DEL DIA: 

  1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del President de la FCH
  2. Formació de la llista d’assistents i nomenament d’interventors
  3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
  4. Aprovació Tancament - Auditoria 2018
  5. Aprovació Memòria Esportiva 2018
  6. Aprovació si s’escau del Protocol contra l’abús i assetjament sexual de la FCH.
  7. Modificació art. 9 dels Estatuts de la FCH (Targetes de Validació Esportiva)
  8. Informació al clubs, de la decisió de la Junta Directiva envers la creació dels grups de treball per incentivar la competició territorial, i envers la matriculació i pagament a través de la plataforma de la FCH en competició nacional .
  9. Precs i preguntes

A continuació us posem els link on podreu trobar la documentació a tractar:

 Maqueta memoria esportiva 2018    Protocolo prevenció abús i assetjament sexual                        
 Auditoria FCH 2018    Targeta de Validació Esportiva

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI