Noves disposicions del Departament de Salut

  • Published in

salutResolució per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2:

 

 

" l) En l'àmbit de l'Esport i de l'Actvitat Física: la recomanació d'ajornar o suspendre les competicions i
esdeveniments esportius d'especial rellevància previstos de ser realitzats a Catalunya; la recomanació del
tancament de totes les instal·lacions esportives, tant de titularitat municipal com privada; el tancament dels
Centres de Tecnificació Esportiva d'Esplugues de Llobregat, Banyoles, Ripoll, Amposta, Lleida, La Seu d'Urgell i
La Vall d'Aran; la suspensió de serveis i activitats del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès per als
grups i esportistes, exceptuant els classificats o amb opcions de classificació per als propers Jocs
Olímpics/Paralímpics o equivalents, i el tancament del Canal Olímpic de Catalunya i dels centres de l'Institut
Nacional d'Educació Física de Catalunya de Barcelona i de Lleida.
m) La limitació de la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per garantir el correcte
funcionament dels serveis bàsics o estratègics. A aquests efectes, es restringeix la mobilitat del personal al
servei de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic institucional, sens perjudici
d'aquella que es consideri indispensable per al manteniment dels serveis públics abans esmentats. "

A continuació us deixem el document íntegre que inclou totes les mesures:

 Disposicions Departament de Salut

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI