Assemblea General Ordinaria

  • Published in

Logo FCH Color bueno pequeñoDe conformitat amb el que disposen els nostres Estatuts i per acord de la Junta Directiva, es convoca Assemblea General Ordinària que es celebrarà el proper 14 de setembre a les 18.00 h, VIRTUALMENT

 

 

ORDRE DEL DIA: 

  1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del President de la FCH
  2. Formació de la llista d’assistents i nomenament d’interventors
  3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
  4. Aprovació Tancament - Auditoria 2019
  5. Aprovació Memòria Esportiva 2019
  6. Informació al clubs situació COVID19
  7. Precs i preguntes

Us adjuntem els documents a tractar per a la vostra revisió. 

Us enviarem el link per a la connexió a l’Assemblea virtual, amb el recordatori de la sessió que us farem arribar, a principis de setembre.

 Acta Assemblea 13 gener 2020 Memoria Esportiva 2019   Comptes Anuals 2019

 

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI