Tècnic en Activitats Eqüestres

La competència general d'aquest cicle consisteix a manejar i tenir cura dels cavalls en cadascuna de les seves fases productives, així com desenvolupar activitats de guia per itineraris eqüestres, amb especial atenció per la seguretat i el benestar animal, utilitzant i mantenint instal·lacions materials i equips i acomplint la normativa de benestar animal, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Contingut: 

 • Tècniques bàsiques i avançades d’equitació
 • Alimentació, maneig general i primers auxilis del Cavall
 • Higiene, cura i manteniment físic del Cavall
 • Organització d’itineraris a Cavall
 • Guiatge i dinamització de grups per itineraris a Cavall
 • Maneig de la reproducció i recria equina
 • Presentació de cavalls a concursos i exhibicions
 • Tècniques de doma i ensinistrament de poltres
 • Ferrament d’emergència
 • FOL (Formació i Orientació Laboral)
 • Emprenedoria i iniciativa emprenedora
 • Primers auxilis

Durada: 2.000 hores

Accés al cicle:

 • Graduat en ESO
 • Tenir títol de tècnic/a
 • Haver superar la prova d’accés als cicles de grau mitjà
 • Haver realitzat el curs específic d’accés als cicles de grau mitjà
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys

Centres:

Escola Agraria del Pirineu / Joviat / CAVA/ C.E. Torredembarra / Mollerussa

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/08/pdfs/BOE-A-2017-7982.pdf 

Institut Professional de Turisme Eqüestre del Maresme

https://agora.xtec.cat/ins-iptem/

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI