• Categoría: Administració
Federats
Què és un Club Federat i una Secció Esportiva Federada?
Un Club Federat o una Secció Esportiva Federada són entitats privades formades per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar, que tenen com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva (en el nostre cas, l'hípica); han de constar inscrites al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i estar donades d'alta a la Federació Catalana d'Hípica.
La creació de la Secció Esportiva deriva de l'existència d'una altra entitat.

Es diferencia del Club en que la seva constitució és més asequible i que no té dret a vot en l'Assemblea General de la Federació Catalana d'Hípica si prové d'una entitat amb ànim de lucre. Si la Secció Esportiva prové d'una entitat sense ànim de lucre té els mateixos drets que un Club.

Els clubs i Seccions Esportives poden sol·licitar l'organització de concursos i campionats, i participar en les activitats esportives, formatives i lúdiques que la Federació pugui organitzar.

 

Avantatges de ser un Club o una Secció Esportiva Federat/da:
Gaudir d'un descompte en el preu de les llicències escolars tramitades. (consultar a la Federació el procediment a seguir - Tel. 93 303 01 60).
Disposar de la web de la Federació per publicar notícies o activitats que es realitzin.
Donar-se a conèixer a través de la secció de "Clubs Federats" de la web de la Federació (també es pot enviar el logo o imatge que identifiqui al centre).
Assessorament tècnic de qualsevol tipus.
Rebre per email les notícies més interessants.
Enviar mailings de comunicació als federats (prop de 6000 llicències entre totes les disciplines).

 

Què haig de fer per ser un Club o una Secció Esportiva Federat/da ?
Per ser un Club o una Secció Esportiva només s'ha de presentar el dossier corresponent (que es troba en aquest enllaç: DOSSIER o demanar-lo a la Federació Catalana d'Hípica per mail o per correu) al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. (Aquest tràmit es fa només una vegada).
També s'ha de donar d'alta a la Federació omplint el formulari corresponent a Club o a Secció Esportiva que es troba tot seguit i fer-ho arribar a aquesta per mail, per fax o per correu.

  

  

  

La quota a pagar és anual i s'ha de renovar sempre abans de 31 de gener de cada any.

  

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI