La Federació Catalana d'Hípica treballa, dia a dia, per tal d'aconseguir una hípica de qualitat per a tothom a Catalunya i a nivell dels països europeus, on l'Hípica és un factor econòmic de primer ordre.

La Federació és una entitat privada, d'utilitat pública, d'interès cívic i social, sense ànim de lucre. Estem constituïts per associacions, clubs, agrupacions esportives i també per esportistes, entrenadors i tècnics. Figura inscrita al Registre d'Entitats de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya amb el nº 01428.

Des de la FCH pretenem ordenar, impulsar i dirigir tota l'activitat esportiva de l'hípica a Catalunya, i vetllar per la formació integral i la millora esportiva continuada dels esportistes, en coordinació amb la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya i de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Entenem el nostre esport, tant des d'una vessant competitiva, com integradora i lúdica, fomentant disciplines com el Turisme Eqüestre o la Competició Paraeqüestre. 
LA FCH DÓNA SUPORT A LA COMPETICIÓ MITJANÇANT:
Tutela de competicions oficials
Suport tècnic a clubs per competicions
Organització de campionats de Catalunya
Creació de seleccions
Assegurances per a la competició
FORMACIÓ DE PROFESSIONALS I ALTRES SERVEIS COM:
Gestions amb les administracions
Tramitació de Documentació: Homologacions, Targetes de Validació Esportiva, Subvencions
  Borsa de treball
  Assessorament jurídic
  Assegurances
Certificació de qualitat

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI