Seminari de noves estrategies metodològiques i didàctiques per a la formació de Tècnics en Equitació

  • Published in

LOGO RFHEEl dies 17 i 18 de maig, tindrà lloc a l’Hotel Meliá Sevilla, i organitzat per la Real Federación Hípica Española, un Seminari de noves estrategies metodològiques i didàctiques per a la formació de Tècnics en Equitació i que formarà part del Progama d’Activitats de Formació Continua dels Tècnics Esportius.

 

La resolució del Consejo Superior de Deportes, publicada en el BOE del 17/03/2014, regula el Programa de Formació Continua de l’Esport, i s’estableixen les condicions d’incorporacions de les Federacions Esportives a aquest tipus d’activitats.  Aquest programa neix amb la finalitat d’actualitzar i perfeccionar la formació dels tècnics esportius davant la necessària adaptació de la competició els canvis tècnics, tàctics i metodològics. Les activitats de formació contínua (AFC) convocades d'acord amb aquesta resolució comptaran amb el reconeixement del CSD i apareixeran  publicades al BOE prèviament a la seva realització. Entre d'altres, la RFHE en col·laboració amb les Federacions Autonòmiques i el Comitè Tècnic i de Desenvolupament Professional dels tècnics  Esportius es troba aquest seminari, els objectius són els següents:

Analitzar les noves propostes metodològiques a l'ensenyament de l'equitació.

Reflexionar sobre la importància de la periodització de l'entrenament en el rendiment esportiu en equitació. Aplicació de casos.

Influència sobre la regulació professional dels tècnics esportius en el sector eqüestre.

Esquema dels continguts de l’activitat

El Programa s'estructura en tres blocs de tres hores de desenvolupament del temari i una Taula Rodona per debatre temes d'interès general i professional .

 

BLOC 1: NOVES PROPOSTES METODOLÒGIQUES EN L'ENSENYAMENT DE LAEQUITACIÓ

- L'ensenyament de l'equitació des d'una perspectiva cognitivista .

- La programació didàctica aplicada a l'ensenyament de l'equitació .

 

BLOC 2: FACTORS LIMITANTS A LA PERIODITZACIÓ DE L' ENTRENAMENT EN EL RENDIMENT ESPORTIU A EQUITACIÓ

- La periodització dual en l'equitació : genet / cavall .

- Les variables quantitatives i qualitatives de la periodització .

- L'avaluació de la periodització .

 

BLOC 3: EFECTES SOBRE LA REGULACIÓ PROFESSIONAL DELS TÈCNICS ESPORTIUS EN EL SECTOR EQÜESTRE .

- En la regulació professional estatal en l'àmbit esportiu .

- En la regulació professional autonòmica en l'àmbit esportiu .

- En la regulació professional local en l'àmbit esportiu .

- En la regulació professional del sector eqüestre . 

 

2 . DESTINATARIS DE LES AFC I REQUISITS DELS PARTICIPANTS .

 A . Aquest seminari va dirigida a tècnics de

- Perfil II : vinculat amb el perfeccionament tècnic i la tecnificació ( nivell II ) .

- Perfil III : vinculat amb l'alt rendiment ( nivell III ) .

B . Els participants d'aquest seminari han de complir alguna de les condicions següents:

a ) Acreditar qualsevol títol oficial d'ensenyaments esportius de règim especial o la seva

equivalència professional ( Nivells II o III ) .

b ) Acreditar qualsevol títol oficial o certificat de professionalitat dels relacionats amb la

activitat física i l'esport , o la seua equivalència professional ( Nivells II o III ) .

c ) Acreditar la superació d'una activitat formativa realitzada d'acord amb les

disposicions transitòria primera del Reial decret 1913/1997 , de 19 de desembre , pel qual es

configura com a ensenyaments de règim especial els conduents a l'obtenció de titulacions

de tècnic esportius , s'aproven les directrius generals dels títols i dels

corresponents ensenyament mínims , o del Reial Decret 1363/2007 , de 24 d'octubre ( Nivells

II o III ) .

d) Estar en possessió d'un diploma federatiu anterior a l'entrada en vigor del Reial Decret

1363/2007 , de 24 d'octubre ( Nivells II o III ) .

e) Estar matriculat en qualsevol de les formacions descrites en els apartats a ) , b ) i c )

( Nivells II o III ) .

 

El preu del Seminari és de 50 euros, sense menjar del dissabte, i de 75 Euros amb el menjar inclós. L’import s’haurà d’abonar en el número de compte de la Federació Andalusa (IBAN ES 08 3187 0810 98 1094798129) remetent la informació a la següent direcció d’e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

A continuació us deixem un enllaç amb tota la informació:

Seminari d'Activitats de Formació Continua

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI