Convocatòria Assemblea General Ordinària

  • Published in

fch xxDe conformitat amb el que disposen els nostres Estatuts i per acord de la Junta Directiva, es convoca l'Assemblea General Ordinària que es celebrarà el proper dia 17 de juny de 2014 a la Sala d'Actes de la Casa de l'Esport de la Generalitat de Catalunya (Rambla Guipúscoa 23-25), a les 18.00 hores en primera convocatòria i a les 18.30 hores en segona, per tal de tractar els següents punts:


ORDRE DEL DIA

1.- Obertura de l’Assemblea a càrrec del President de la FCH


2.- Formació de la Llista d’Assistents


3.- Aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea Anterior


4.- Tancament Exercici Econòmic 2013


5.- Aprovació, si s’escau, de la Memòria Esportiva 2013


6.- Aprovació, si s’escau, de la Llicència “GUEST” Territorial


7.- Precs i Preguntes


Barcelona, a 14 de maig de 2014

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI