El Govern central aprova la creació de la Targeta de Moviment d’Èquids

  • Published in

fch xxEl Consell de Ministres, en la seva reunió del passat dia 4 de juliol, va aprovar la creació de la nova Targeta de Moviment d’Èquids (TME), un nou document que substitueix les “GUIES” i que suposarà una considerable reducció dels tràmits administratius necessaris en determinats desplaçaments dels cavalls.

 

Aquesta nova Targeta de Moviment d’Equids (TME), com dèiem, permetrà simplificar els requisits administratius per a desplaçaments dels èquids i que són molt diferents dels moviments de la resta del bestiar que té un caràcter merament productiu.

 

Aquesta targeta substituirà els documents sanitaris oficials de moviment quan es realitzin:

-          Amb una finalitat turística, recreatives o culturals

-          Per competicions esportives o concursos morfològics

 

Com a condició per tramitar aquesta nova documentació és que els èquids han de retornar a la seva explotació d’origen en un termini inferior a 30 dies naturals i no suposin un canvi de titular de l’animal. 

 

La TME, tindrà un caràcter voluntari i serà emesa per l’òrgan competent de cada comunitat autònoma en matèria de moviment animal. Si es produeix un canvi en la titularitat d’un cavall, aquest haurà de certificar-se a la TME, pels cavalls de cria i renda, aquest document els eximirà de realitzar aquest canvi en el Document d’Identificació Equina.

 

A continuació us deixem un enllaç amb la resolució del Ministerio de Agricultura sobre l’aplicació de la Targeta de Moviment d’Èquids:

Resolució Consell de Ministres

 

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI