CALZADO & ARIET CORREDURIA DE SEGUROS

seg ariet

SEGUROSHIPICOS.COM

LA NOSTRA EXPERIENCIA, EL NOSTRE MILLOR AVA L . Cobertures que oferim ; Responsabilitat Civil (SENSE FranquÌcia), Assegurance de Vida Equí ; Despeses de hospitalització per cólic i fractures greus (inclós el trasllat), Robatori del cavall, Transport.  Morti sacrifici humanitar i per enfermetat o accident. Centres HÌpics; Robatori en el guadarnés, Responsabilitat Civil dels cavalls , responsabilit civil del Monitor , Reclamacions caiguda dels genets i amazones.

AVANTATGE AL FEDERAT: Obsequi al contractar qualsevol modalitat d’assegurança

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI