Identificarse

Login

Usuario
Password *
Recordarme

Auditoría Externa

La Llei 4/2008, de 24 abril del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, preveu la regulació de la actuació de les entitats sense ànim de lucre catalanes, com es el cas de la Federació.

Exigeix un funcionament intern que segueixi els principis de bona gestió i transparència.

En concret la llei parla del deure de donar transparència als comptes anuals que s'imposa a les associacions declarades d'utilitat pública.

El concepte transparència vol dir:

  • La claredat en tot allò que la Federació fa o no fa.
  • La qualitat que permet a tothom que es relacioni amb ella conèixer i descobrir el funcionament i identitat de la entitat.

Complint amb aquests prefectes, podeu consultar la darrera Auditoria externa, que de manera preceptiva, tal com indican els propis Estatuts de la Federació, es ve efectuant anualment.

 Informe Auditoria 2014
 Carta Manifestacions 2014
 Informe Auditoria 2015
 Carta Manifestacions 2015
Informe Auditoria 2016
 Carta Manifestacions 2016
 Informe Auditoría 2017
 Carta Manifestacions 2017
 Informe Auditoria 2018
 Carta Manifestacions 2018
Informe Audotoría 2019
Carta Manifestacions 2019
Informe Auditoria 2020
Carta Manifestaciones 2020
Informe Auditoría 2021
Carta Manifestacions 2021
Informe Auditoria 2022
Carta Manifestacions 2022

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI